<sub id="hz5jx"><ol id="hz5jx"><progress id="hz5jx"></progress></ol></sub><mark id="hz5jx"><ruby id="hz5jx"><menuitem id="hz5jx"></menuitem></ruby></mark><strike id="hz5jx"><em id="hz5jx"><dl id="hz5jx"></dl></em></strike>

   <strike id="hz5jx"><address id="hz5jx"><b id="hz5jx"></b></address></strike>

   <delect id="hz5jx"><form id="hz5jx"><mark id="hz5jx"></mark></form></delect>
   <mark id="hz5jx"></mark>

   <b id="hz5jx"></b>

   <sub id="hz5jx"><dl id="hz5jx"></dl></sub>

    <delect id="hz5jx"><span id="hz5jx"></span></delect>
    
    
    <dl id="hz5jx"><form id="hz5jx"></form></dl>
    <dl id="hz5jx"><strike id="hz5jx"><ruby id="hz5jx"></ruby></strike></dl>
    <var id="hz5jx"></var>
    <dfn id="hz5jx"></dfn>

    題目

    1.計算機曾經(jīng)時(shí)間是錯誤的,后經(jīng)過(guò)自動(dòng)同步調整為了正確的時(shí)間。請問(wèn)該同步的時(shí)間為? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??(北京時(shí)間,格式為yyyyMMddhhmm例如202004250800)

    2.計算機系統安裝時(shí)間為? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (北京時(shí)間,格式為yyyyMMddhhmm例如202004250800)

    3.用戶(hù)xiaohu的開(kāi)機密碼為? ? ? ? ? ? ??

    4.計算機從曾連接過(guò)多個(gè)優(yōu)盤(pán),最早連接的優(yōu)盤(pán)序列號為? ? ? ? ? ?

    5.請在優(yōu)盤(pán)鏡像中找出用戶(hù)xiaohu壁紙圖片(不考慮分辨率是否一致),該圖片在優(yōu)盤(pán)中的起始地址為? ? ? ? ? ? ? ?(字節)

    6.優(yōu)盤(pán)中有個(gè)文件拷貝自計算機,拷貝該文件的用戶(hù)的用戶(hù)名為 ? ? ? ? ? ? ?(字母全部小寫(xiě))

    7.優(yōu)盤(pán)中存在數據庫資料,請找出該資料并確定會(huì )員信息表(member)中會(huì )員姓名為”李敬雅”的身份證號碼為? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

    8.?現場(chǎng)取證人員已對一臺正處于開(kāi)機運行狀態(tài)的Windows系統進(jìn)行物理內存轉儲(鏡像)并將其壓縮為WinMemory.zip,請先解壓后再進(jìn)行分析。該系統可能被勒索病毒感染,通過(guò)KDBG掃描檢測該系統的Build版本號,版本號為_(kāi)_____(如17763),并使用Volatility Framework 2.6.1版本對疑似進(jìn)程remsh.exe(PID:9932)進(jìn)行程序代碼轉儲,導出該程序代碼dmp文件,計算其MD5哈希值(字母全部大寫(xiě))?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

     

    鏡像資源

    1.Computer.L01

    2.Thumb drive.E01

    3.WinDump.mem

    鏈接:https://pan.baidu.com/s/1rfziy-jydG9kNBptPZODDg 提取碼:qecj

    好先生在线观看免费下载完整版,飞行诱惑,禁欲电影观看完整版高清,寂静岭hd收藏版